Όροι Ασφάλειας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  Απαραίτηττη προυπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συναλλαγής είναι η γνωστοποίηση από

  πλευρά σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων το πλήρες ονοματεπώνυμο σας,τη διεύθυνση

   στην οποία θα αποσταλλούν τα πωλούμενα προιόντα,τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου

  ή όποιο αλλό τηλέφωνο θέλετε το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας,

  την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.λ.π. και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας

  να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας,τον αριθμό της και την ημερομηνία λήξεως της.

  Η εταιρεία ακολουθώντας τις αρχές της προστασίας  των προσωπικών δεδομένων που

  προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις με κανέναν τρόπο

  δεν αποκαλύπτει,δημοσιοποιεί,πώλει.ανταλλάσει τα προσωπικά στοιχεία και τις 

  πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε.Εξαιρετικά μπορεί να δησιμοποιηθούν

  προσωπικά σας στοιχεία απο την εταιρεία,τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης

  από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή,δικαστήριο.  

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ

  Η epsilonbags.gr κατά την πραγματοποίηση των αγορών χρησιμοποιεί το πρωτόκολο

  SSL,με κρυπτογράφηση 128-bit,για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές.Με αυτόν

  τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες,συμπεριλαμβάνοντας

  τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας,το όνομα και την διεύθυνση σας,έτσι ώστε να μην μπορούν

  να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.Όλα τα παραπάνω 

  ισχύουν κατά τη σύνδεση του καταστήματος με τον server της τράπεζας γαι την διεξαγωγή

  της πληρωμής.

  Τροποποίση των όρων του παρόντος  Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή

  να ανανεώνει τους όρους και τις προυποθέσεις συναλλαγών χώρις προηγούμενη προειδοποιήση

  προς τους χρήστες. 

  Η ΕΨΙΛΟΝ Ε.Ε στα πλαίσιας καλής πίστης,δεν ευθύνεται και δεν δεσμέυεται για την

  τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά φωτογραφίες και τιμές προιόντων που αναγράφονται στον

  ιστότοπο epsilonbags.gr και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από 

  οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή και ενημέρωση των χαρακτηριστικών.